Nyheder

Tak til Bodil Raakjær Jensen

Gudstjenesten søndag den 19. marts i Stenderup Kirke var den sidste for sognepræst Bodil Raakjær Jensen som vikarierende sognepræst i Stenderup. Bodil har siden den 1. dec. 2016 taget sig af gudstjenester, konfirmandundervisning og kirkelige handlinger i Stenderup. Og det har hun gjort på bedste vis til alles tilfredshed. Ved gudstjenesten den 19. marts takkede menighesrådsformand, Tina Thomsen, på menighedens, menighedsrådets og kirkens personales vegne Bodil for godt samarbejde og engagement i de fire måneder, som snart er gået. Bodil fratræder den 31. marts, hvorefter det er vores nye sognepræst, Hanne Kobbelgaard, der tager over.

Præsteindsættelse 2. april

Så er Hanne Kobbelgaard ordineret til at måtte fungere som præst i Folkekirken. Næsten 100 Stenderup- Krogager folk havde fundet vej til Ribe Domkirke den 15. marts for at overvære højtideligheden, hvor Hanne sammen med en anden nyuddannet teolog blev indviet til præstegerningen. Nu glæder menighedsrådet sig til, at huset på Krogagergårdvej bliver klar til, at Hanne og Lasse kan flytte ind. Huset er lovet færdigt den 31. marts. Alle, der har lyst til at se boligen, er velkommen til at kigge forbi den 31. marts kl. 13 - 16. Hanne og Lasse Kobbelgaard flytter ind den 1. april, og Hanne indsættes som præst i Stenderup om søndagen den 2. april kl. 14. Kom og vær med både i kirken og til den efterfølgende reception i missionshuset, Storegade 55.

Se mere under "NY PRÆST" og "GALLERI" i bjælken herover

ÅBENT HUS fredag den 31. marts 13 - 16

Den 28. okt. 2016 blev grunden til den kommende præstebolig på Krogagergårdvej 27 målt ud og byggeriet kunne begynde. Nu er byggeriet ved at være færdigt. Der er blevet lagt fliser og blevet ordnet udenfor. Græs og hæk kommer forhåbenligt på plads i den kommende uge. Inde i huset er køkkenelementer og skabe ved at blive sat op. Den 31. marts 2017 kl. 13 - 16 er der mulighed for at se boligen både ude og inde, inden Hanne og Lasse Kobbelgaard flytter ind den 1. april. Alle er velkomne til at kigge forbi.

Velkommen til Stenderup Sogns Hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside www.stenderupkirke.dk. Når man søger efter Stenderup på Kirkeministeriets hjemmeside www.sogn.dk, kommer der 4 sogne frem med navnet Stenderup, alle fire beliggende i den sydlige del af Jylland. Den hjemmeside, som du er inde på her, vedrører Stenderup Sogn i Billund Kommune. Sognet har indtil for nylig været en del af Ansager Pastorat, men er pr. 1. jan. 2017 blevet et selvstændigt pastorat i Grene Provsti. Vores Stenderup er nok mere kendt under navnet Stenderup - Krogager, idet byen hedder Krogager, når man kører ind i byen fra nord, og Stenderup, når man kommer fra syd.

Yderligere info