Menighedsrådet har konstitueret sig

Det nye Menighedsråd har holdt konstituerende møde. Her blev alle poster fordelt. Formand: Matthe van de Water Næstformand og kontaktperson: Henrik Lilleholt Eskesen Kasserer: Lene Ladegaard Rigelsen Kirkeværge: Annnette Bork Kristensen Menigt Medlem: Anna Lise Dahl Thorstensen

Mødereferat

ET MØDE MED DEN DANSKE SALME

Skolebørn fra 4.-5. kl. i Ribe Stift har i mange år været med i projektet "ET MØDE MED DEN DANSKE SALME". Børnene øver på 5 - 6 salmer om et bestemt emne hjemme på skolerne. Derefter mødes de flere hundrede børn ad gangen i Ribe Domkirke, hvor de synger salmerne sammen. I år har børnene øvet på salmer med tilknytning til emnet "Engle og dæmoner", men de kan ikke mødes til fællessangen i domkirken pga. coronaen. Der er i stedet for lavet en film om emnet. Alle kan se filmen og høre salmerne sunget af Hovborg - Lindknud Kirkekor. Salmerne er: -Nu fryde sig hver kristen mand -Gud, vi er i gode hænder -Lysets engel går med glans -Glad jul, dejlige jul -Kain, hvor er din bror -Du kom til vor runde jord

Se filmen her.

Mundbind i kirken

Fra den 29. oktober, skal du huske at bruge mundbind eller visir, når du skal i kirke, hvis du er over 12 år. Du må gerne tage dit mundbind eller visir af, når du sidder ned. Skulle du have glemt mundbind eller visir, kan du ved henvendelse til en af kirkens medarbejdere få et mundbind udleveret, inden du går ind.

Læs mere her

Kirken og Corona

Efter de seneste Corona-restriktioner: Hold øje med opslag i byen og klik ind på denne hjemmeside samt Stenderup Kirke på Facebook for at være opdateret. Bl.a. er Onsdagscafé i Kirkehuset aflyst i okt. og nov. Julekoncerten er også aflyst. Gudstjenester gennemføres efter samme koncept som i de seneste 5 mdr. med plads til et begrænset antal personer. Leif og Gunhild hjælper med, at alle bliver placeret efter de udstukne coronaregler.

Se den nye kalender for nov. og dec. 2020 her

 


 

Kontaktoplysninger

  • Stenderup Kirke
  • Sognepræst Hanne Kobbelgaard

     

     

  • Telefon: 30318850
  • Email: hkk@km.dk