Nyheder

Udflugt onsdag den 24. maj 2017

Årets sogneudflugt går til Fredericia og Nordfyn. Afgang fra Kirkehuset kl.08.00 - derefter opsamling ved Engbo og købmanden. Vi skal se Hannerup Kirke, spise på Postgården i Fredericia, køre til Bogense via Gyldensteen Strand og slutte af i Kongsdal Have, hvor menighedsrådets medbragte kaffe og kage nydes. PRIS: 250 kr. for bus, formiddagskaffe, 2 retters middag, eftermiddagskaffe, entre og guide. (Drikkevarer betales særskilt) Tilmelding til Helle på tlf. 3024 9304 eller til Conny på tlf. 4227 1312 seneste den 14.maj

Konfirmation den 7. maj. kl. 10.00

Søndag den 7. maj kl. 10.00 er der konfirmation i Stenderup Kirke. Menighedsrådet vil tage imod telegrammer til konfirmanderne fra kl. 9.00 - 10.30 i Kirkehuset.

Se navnene på konfirmanderne her

Ny sognepræst

Søndag den 2. april blev Hanne Kobbelgaard indsat som sognepræst i Stenderup Sogn. Indsættelsen fandt sted ved gudstjenesten kl. 14.00. Forinden havde rigtig mange borgere i by og på land hejst flaget for at byde Hanne velkommen. Og foreninger i byen, som ejer en fane, var mødt op og gik foran præsteprosessionen ind i den fyldte og smukt pyntede kirke under organist Eva Kirkegaards festlige præludium. I præsteprocessionen sås Stenderups tidligere præst, Karl Lund, og Hannes far, Niels Jørgen Kobbelgaard, de fire præster fra Grindsted, Lillian Tyrsted, Egil Hvid-Olsen, Bodil Raakjær og Sten Frøjk Søvndal. Provst Lillian Tyrsted stod for den første del af gudstjenesten. Efter 2. salme blev Hanne Kobbelgaard indsat som sognepræst ved at provsten oplæste breve fra Kirkeministeriet og biskop Elof Westergaard samt holdt en personlg tale til Hanne. Derefter tog Hanne Kobbelgaard over og forestod resten af gudstjenesten med læsninger, prædiken, bøn og velsignelse. Efter gudstjenesten var der reception i missionshuset. 150 kirkegængere fyldte missionshuset til sidste plads.

Læs Tina Thomsens tale til Hanne

Velkommen til Stenderup Sogns Hjemmeside

Velkommen til Stenderup Sogns hjemmeside www.stenderupkirke.dk. Når man søger efter Stenderup på Kirkeministeriets hjemmeside www.sogn.dk, kommer der 4 sogne frem med navnet Stenderup, alle fire beliggende i den sydlige del af Jylland. Den hjemmeside, som du er inde på her, vedrører Stenderup Sogn i Billund Kommune. Sognet har indtil for nylig været en del af Ansager Pastorat, men er pr. 1. jan. 2017 blevet et selvstændigt pastorat i Grene Provsti. Vores Stenderup er nok mere kendt under navnet Stenderup - Krogager, idet byen hedder Krogager, når man kører ind i byen fra nord, og Stenderup, når man kommer fra syd.