Nyheder

Dagens Ord

Om annoncering af gudstjenestetider

Gudstjenestetider og annoncering af andre arrangementer vil ikke som tidligere blive annonceret i Ugeavisen for Ølgod/Ansager/ Helle. Gudstjenester og arrangementer kan ses i Jyske Vestkystens gudstjenesteliste og/ eller under "Tid og Sted" samt ved opslag i Teglgårdshallen og ved Min Købmand samt på Kirkehusets vinduer og i våbenhuset. Gudstjenestelister kan hentes på opslagstavlen hos Min Købmand og i kirkens våbenhus. I tvivlstilfælde: Henvend jer til menighedsrådet.

Velkommen til Stenderup Sogns Hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside www.stenderupkirke.dk. Når man søger efter Stenderup på Kirkeministeriets hjemmeside www.sogn.dk, kommer der 4 sogne frem med navnet Stenderup, alle fire beliggende i den sydlige del af Jylland. Den hjemmeside, som du er inde på her, vedrører Stenderup Sogn i Billund Kommune. Sognet har indtil for nylig været en del af Ansager Pastorat, men er pr. 1. jan. 2017 blevet et selvstændigt pastorat i Grene Provsti. Vores Stenderup er nok mere kendt under navnet Stenderup - Krogager, idet byen hedder Krogager, når man kører ind i byen fra nord, og Stenderup, når man kommer fra syd.

Yderligere info

Ny præst?

Stenderup er et nydannet sogn, som hidtil har været en del af et tresognspastorat. Vi søger en præst, der vil arbejde sammen med menighedsråd og ansatte i bestræbelserne på, at kirken og dens budskab må blive en naturlig del af folks liv. Stillingen blev opslået 10. jan. med ansøgningsfrist 30. jan. Derefter får menighedsrådet tilsendt ansøgningerne til gennemlæsning. Den 8. feb. kommer biskop Elof Wesergaard og provst Lillian Tyrsted til Stenderup for at gennemgå ansøgningerne for menighedsrådet Derpå udvælger menighedsrådet et antal af ansøgerne til prøveprædiken og samtale. Når den kommende præst skal udvælges, sker det ved afstemning blandt de valgte medlemmer af menighedsrådet. Her hos os er der 5 valgte medlemmer. Menighedsrådets indstilling går via biskoppen til Kirkeministeriet, som officielt udnævner præsten.

Yderligere info