Nyheder

Velkommen til Stenderup Sogns Hjemmeside

Velkommen til Stenderup Sogns hjemmeside www.stenderupkirke.dk. Når man søger efter Stenderup på Kirkeministeriets hjemmeside www.sogn.dk, kommer der 4 sogne frem med navnet Stenderup, alle fire beliggende i den sydlige del af Jylland. Den hjemmeside, som du er inde på her, vedrører Stenderup Sogn i Billund Kommune. Sognet har været en del af Ansager Pastorat, men er pr. 1. jan. 2017 blevet et selvstændigt pastorat i Grene Provsti. Vores Stenderup er nok mere kendt under navnet Stenderup - Krogager, idet byen hedder Krogager, når man kører ind i byen fra nord, og Stenderup, når man kommer fra syd. Følg os på Facebook: Stenderup Kirke

Læs mere på sogn.dk

Vikar for Hanne Kobbelgaard

Søndag den 17. sep. var der høstgudstjeneste i Stenderup Kirke kl. 19.00. Som altid var kirken smukt pyntet og dannede rammen om en rigtig god aften for de mange fremmødte. Sognepræst Hanne Kobbelgaard forestod gudstjenesten til og med prædikenen. Provst Lillian Tyrsted indsatte herefter Morten Sørensen, Rødding, som konstitueret sognepræst under Hanne Kobbelgaards kommende barselsorlov. Voksenkoret sang ad to gange og aftenen sluttede af med kaffe og æblekage i våbenhuset/ kirken. Morten overtager Hannes officielle telefon med nr. 30 31 88 50 fra den 18. sep. Mortens mailadr. er moso@km.dk

Dagens Ord

Dagligt får du et videoklip med en præst, der reflekterer over et bibelord. Der lægges op til at tænke over store og små aspekter af livet. Salmer Lyt til Dagens salme, der er sunget af et af Folkekirkens Ungdomskor. Du kan også lytte til mange andre af de største danske salmer. Bønner Læs bønner eller skriv din egen. De bønner, du sender ind, gennemlæses og godkendes, inden de bliver synlige i Dagens ord. Velsignelsen Læs og lyt til velsignelsen. Om Dagens ord Det er folkekirken.dk, som står bag. Dagens ord blev oprindeligt til i et samarbejde mellem DR og folkekirken.dk, som drev den digitale andagt i fælllesskab fra 2011-2015.

Dagens Ord

Om annoncering af gudstjenestetider

Så er der en ny gudstjenesteliste klar for september - oktober - november. Den kan hentes i kirkens våbenhus og på opslagstavlen ved købmanden. Stenderup Sogn har ikke et egentligt kirkeblad. Menighedsrådet benytter i stedet for borgerbladet "Notisen", som husstandsomdeles 4 gange om året. Gudstjenestetider vil yderligere blive annonceret i Midtjysk Ugeavis og Jyske Vestkystens gudstjenestelister. Gudstjenestelister kan hentes på opslagstavlen hos Min Købmand og i kirkens våbenhus. Andre arrangementer annonceres under "Tid og Sted" i Jyske Vestkysten. Se aktuelle opslag i opslagsboksene i Teglgårdshallen og ved Min Købmand samt på Kirkehusets vinduer og i våbenhuset. I tvivlstilfælde: Henvend jer til menighedsrådet.