Menighedsrådsvalg 2020

Der har været afholdt menighedsrådsvalg på en valgforsamling, som fandt sted i Værestedet tirsdag aften den 15. sep. Der blev afholdt menighedsrådsvalg i hele landet denne aften. Alle valgforsamlinger fulgte den samme dagsorden, som bl.a. bestod af formandens gennemgang af menighedsrådets arbejdsopgaver og funktioner generelt og om det siddende menighedsråds arbejde de seneste 4 år. Derefter var der opstilling af kandidater til det kommende menighedsråd. Der skulle vælges 5 medlemmer og 2 - 3 stedfortrædere. Og det lykkedes på fineste vis! Se billedet. Hvis der ikke indleveres yderligere kandidatlister inden den 14. okt., betragtes de personer valgt, som ses på listen ovenfor.

Se regler og frister for indlevering af kandidatlister

Mundbind i kirken

Fra den 29. oktober, skal du huske at bruge mundbind eller visir, når du skal i kirke, hvis du er over 12 år. Du må gerne tage dit mundbind eller visir af, når du sidder ned. Skulle du have glemt mundbind eller visir, kan du ved henvendelse til en af kirkens medarbejdere få et mundbind udleveret, inden du går ind.

Kirken og Corona

Efter de seneste Corona-restriktioner: Hold øje med opslag i byen og klik ind på denne hjemmeside samt Stenderup Kirke på Facebook for at være opdateret. Bl.a. er Onsdagscafé i Kirkehuset aflyst i okt. og nov. Julekoncerten er også aflyst. Gudstjenester gennemføres efter samme koncept som i de seneste 5 mdr. med plads til et begrænset antal personer. Leif og Gunhild hjælper med, at alle bliver placeret efter de udstukne coronaregler.

Se den nye kalender for nov. og dec. 2020 her

Strategiplan for kirkegården

Leif og Jens er så småt gået i gang med at realisere nogle af planerne for kirkegården. Alle kirker i Grene provsti har haft besøg af kirkegårdskonsulent Mette Faurskov med henblik på, at få lavet en langsigtet plan for kirkegården, hvor der tages højde for tomme gravpladser og gravpladsbehov. Første punkt var at få flagstangen flyttet, så flaget ikke hænger fast i egetræet ved indgangslågen. Næste punkt er plantning af hække.

Læs mere om strategiplanen her