Menighedsrådsvalg 2020

Der har været afholdt menighedsrådsvalg på en valgforsamling, som fandt sted i Værestedet tirsdag aften den 15. sep. Der blev afholdt menighedsrådsvalg i hele landet denne aften. Alle valgforsamlinger fulgte den samme dagsorden, som bl.a. bestod af formandens gennemgang af menighedsrådets arbejdsopgaver og funktioner generelt og om det siddende menighedsråds arbejde de seneste 4 år. Derefter var der opstilling af kandidater til det kommende menighedsråd. Der skulle vælges 5 medlemmer og 2 - 3 stedfortrædere. Og det lykkedes på fineste vis! Se billedet. Hvis der ikke indleveres yderligere kandidatlister inden den 14. okt., betragtes de personer valgt, som ses på listen ovenfor.

Se regler og frister for indlevering af kandidatlister

HØSTGUDSTJENESTE 13. sep. kl. 16.00

Årets høstgudstjeneste er nu blevet holdt, og endnu en gang har vi kunnet nyde den smukke pyntning, som Leif og Sanne havde stået for. De velkendte høstsalmer blev sunget, og der var også en af de nye fra tillægget "100 Salmer". Voksenkoret kunne ikke komme og synge pga. coronakrisen, men i stedet kunne menigheden nyde Eva og Laura Kirkegaards smukke sang. Tak til Hanne for en vedkommende prædiken og tak til kirkebetjeningen for en god indsats. Efter gudstjenesten var der kaffe og æblekage i og uden for Kirkehuset.

Se billeder fra kirken her