Døvegudstjeneste v. Irene Schjødt og foredrag ved Ketty Hjøllund 11. marts kl. 14 - 16

Foredrag v. Ketty Hjøllund

Søndag den 11. marts kl. 14.00 var godt 50 kirkegængere mødt op til en gudstjeneste specielt møntet på døve mennesker. Alt i gudstjenesten blev tegnsprogstolket - også salmerne. Det var døvepræst Irene Schjødt, Horsens, der på fineste vis både brugte stemme til de, der kunne høre og brugte tegn til de døve. Stor tak til døvemenigheden i Nord - og Midtjylland for at lægge vejen forbi Stenderup Kirke, hvor den lokale menighed blev en god oplevelse rigere.

Efter gudstjenesten var der kaffe med boller og æblekage i Stenderup Missionshus med efterfølgende foredrag af Ketty Hjøllund, Grindsted. Ketty fortallte åbenhjertigt  om alt det, som hun og hendes familie havde været igennem i forbindelse med hendes mands sygdom og død. En alvorlig fortælling om det at få en diagnose på den dødelige sygdom ALS, som til sidst lammer alle funktioner. En fortælling om, hvor vigtigt det er at turde tale om døden med sine nærmeste. Der var stor lydhørhed fra de, der kunne høre, og opmærksomhed fra de døve, som fik tegnsprogstolket hele foredraget. Kl. 17.00  takkede Irene Schødt af  med en særlig tak til Ketty Hjøllund for en god eftermiddag, som gav alle stof til eftertanke.