Fotos fra Egon Jensen

Arkiv

 
 

2018 Fastelavnsfest 11.02.

Fotos fra Inger M Andersen

Arkiv

 
 

2018 Døvegudstjeneste og foredrag

Folkekirkens Døvemenighed i Midt- og Nordjylland havde henlagt deres gudstjeneste til Stenderup Kirke denne søndag eftermiddag. Godt 50 kirkegængere mødte frem og fik en god oplevelse sammen under ledelse af døvepræst Irene Schjødt, Horsens. Gudstjenesten var med både  tale og tegn, så alle kunne følge med.. 

Efter gudstjenesten var der kaffe og foredrag i missionshuset , Storegade 55.  Her blev der lejlighed til at høre Ketty Hjøllund, som er kendt fra TV og aviserne i forbindelse med udgivelsen af bogen ”ALS – sygdommen uden håb”. Hun fortalte medrivende om det forløb, som hun har været igennem under hendes mands svære sygdom, som netop var ALS, og som han forventeligt døde af til sidst.

2018 Påskepyntning

Leifs flotte pyntning påske 2018

Arkiv

 
 

2018 Lovsangsgudstjeneste 22.04

LOVSANGSGUDSTJENESTE søndag den 22. april kl. 10.30:

Gudstjenesten var tilrettelagt af Voksenkorets ledere, Eva og Louise Kirkegaard samt kirkesanger Gunhild Christensen og menighedsrådet, da det var en "præsteløs" søndag. Menigheden gav ved den efterfølgende kirkekaffe udtryk for, at de synes, det havde været en spændende og god gudstjeneste. Eva havde lavet et diasshow med flotte billeder, der omkransede teksterne til de lovsange, der skulle synges, så salmebogen var slet ikke i brug. Ind imellem de mange lovsange blev teksterne, der hører til 3. søndag efter påske,samt nogle bønner fra salmebogens bønnebog læst op af Gunhild og nogle kormedlemmer.. Ekstra kollerit  var det også, at der til lejligheden var hentet unge musikere ind til et band. Tak til Jacob og Esben på guitar og til Rosa på violin. 

2018 Byfestgudstjeneste

Billeder taget af Karsten Plaugborg

Arkiv

 
 

Billeder taget af I.M.Andersen og Morten Sørensen

Arkiv

 
 

2017 Ordination i Ribe Domkirke

Hanne Kobbelgaard ordineres i Ribe Domkirke

Arkiv

 
 

2017 Præsteindsættelse

Hanne Kobbelgaard indsættes som sognepræst i Stenderup Sogn/ Pastorat

Arkiv

 
 

2017 Reception-forberedelser til præsteindsættelse

Arkiv

 
 

2017 Reception-2april

2017 Reception i Stenderup Missionshus efter præsteindsættelsen

Arkiv

 
 

2017 FAMILIEGUDSTJENESTE 16. aug.

FDF'erne og Kirkens Kids Band begyndte den nye sæson ved en FAMILIEGUDSTJENESTE onsdag den 16. aug. kl. 17.00 v. Hanne Kobbelgaard, som prædikede over Jesu lignelse om det forsvundne får. For at levendegøre fortællingen, havde Hanne gemt "små får" oppe omkring alteret. Dem skulle børnene prøve at finde. De mindste børn ledte efter fårene, mens nogle af de større talte de fundne får. Der var som  i lignelsen kun 99 får. Der manglede et. Så blev der ledt igen, og det sidste får blev fundet. Hanne forklarede lignelsen for os og mindede os om, at vi alle er elsket og uundværlige for Gud. 

 

Efter gudstjenesten i børnehøjde var der grillmad ved Kirkehuset. 70 børn og voksne fulgte med over til Kirkehuset, hvor de kunne nyde den gode mad i den smukke  aftensol.

Se flere billeder her

 

2017 Høstgudstjeneste 17. sep.

Arkiv

 
 

2017 Høstgudstjeneste 17.09

Søndag den 17. sep. var der høstgudstjeneste i Stenderup Kirke kl. 19.00.
Som altid var kirken smukt pyntet og dannede rammen om en rigtig god aften for de mange fremmødte. Sognepræst Hanne Kobbelgaard forestod gudstjenesten til og med prædikenen. Provst Lillian Tyrsted indsatte herefter Morten Sørensen, Rødding, som konstitueret sognepræst under Hanne Kobbelgaards kommende barselsorlov.
Voksenkoret sang ad to gange og aftenen sluttede af med kaffe og æblekage i våbenhuset/ kirken.
Morten overtager Hannes officielle telefon med nr. 30 31 88 50 fra den 18. sep. Mortens mailadr. er moso@km.dk

Se flere billeder her

2017 Julekoncert

Stjernerne i vinduerne var tændt, julestjerner og dekorationer på plads, den flotte adventskrans blev tændt og folk strømmede til kirken denne fredag aften, den første dag i dec. Voksenkoret under Eva og Louise Kirkegaards dygtige ledelse stod klar med deres julerepertoire. Sognepræst Morten Sørensen havde øvet " de ni læsninger" fra Bibelen med konfirmanderne. Og det blev en god aften med et velsyngende kor og gode oplæsere og en begejstret tilhørerskare.

 


Efter koncerten var der julehygge i Teglgaardshallen, hvor bl.a. Inger Margrete Andersen fik overrakt tak og hilsener for 25 år i Stenderup Menighedsråd. 

Se flere billeder her

 

2016 Karl Lunds afsked

Efter 36 år som sognepræst i Ansager Pastorat tager de tre sogne afsked med Karl Lund

Arkiv

 
 

2016 Ellys afsked

Tak til Elly Christensen for 38 års virke i Stenderup Menighedsråd, heraf 32 år som formand. Samtidig sidste gudstjeneste i Stenderup med Karl Lund som sognepræst. En præstetavle over kirkens præster gennem kirkens godt 100 årige historie blev afsløret.

Arkiv

 
 

2017 Familiegudstjeneste 16. aug.

Arkiv

 
 

2017 Nabogudstjenester juli

I en årrække har der været afholdt 3 NABOGUDSTJENESTER i juli måned. Den tradition ønskede menighedsrådene i det tidligere Ansager Pastorat også at holde ved i år. 

Søndag 9. juli mødtes kirkegængere fra de tre sogne i Skovlund Kirke og den 16. juli tog  Ansager Kirke imod. I går den 23. juli, var det Stenderup Kirke, der stod for tur. Alle tre gudstjenester har været godt besøgt, og kirkegængerne har alle tre steder været budt på kirkekaffe. Sognepræst Trine Taylor stod for gudstjenesterne i Ansager og Skovlund, mens sognepræst Hanne Kobbelgaard tog sig af gudstjenesten i Stenderup

I Stenderup var der barnedåb, og mange fra de tre sogne trodsede regnvejret og mødte op, så kirken var fyldt godt op - 100 kirkegængere, hvilket gav en dejlig følelse af fællesskab og samhørighed trods den administrative "skilsmisse", som de tre sogne har været igennem siden 1. jan. 2017. 

Efter gudstjenesten i  fulgte 50 kirkegængere med over i Kirkehuset til en let brunch. Så der var også fuldt hus! 

Se flere billeder her

2017 Kartoffelgudstjeneste 13. okt.

Arkiv

 
 

2017 Kartoffelgudstjeneste 13. okt.

95 personer var mødt frem til årets KARTOFFELGUDSTJENESTE fredag den 13. oktober kl. 17:00. Kirkens Kids Band medvirkede sammen med konst. sognepræst Morten Sørensen. 
Efter gudstjenesten stod menighedsrådet klar med kartoffelsuppe, kaffe og kage. Her var vi omk. 75.

Tak til Kids Bandet for den flotte indsats. Og stor tak til Helle Bramming, som valgte at gennemføre børnenes optræden trods afbud fra Eva Kirkegaard. Ikke mindst tak til Louise Kirkegaard, som med ½ times varsel mødte op og vikarierede for sin mor. det var utroligt flot klaret.


Se billeder fra begivenheden

2017 Byfestgudstjeneste 29. maj

Arkiv

 
 

2017 Alle Helgens Gudstjeneste

Søndag den 5. nov. var det Alle Helgens dag,- en søndag, hvor man mindes de mennesker, der er døde og begravede i det seneste år.

Traditionen tro, blev gudstjenesten i Stenderup Kirke holdt som en aftengudstjeneste kl. 19. Rigtig mange mødte op og blev mødt af sagte musik fra orgelet. Efter klokkeringning og bedeslag indledtes gudstjenesten med " Må din vej gå dig i møde" med Laura Kirkegaard som sangsolist akkompagneret af sin bror, Jakob Kirkegaard, på basguitar og sin mor, Eva Kirkegaard, ved klaveret. En meget smuk indledning til en på alle måder stemningsfuld gudstjeneste.

Som altid var der sat lys i et kors, som hver Alle Helgens Søndag tages frem og lægges på trapperne op til alteret. I år var der også sat roser i. På døbefonten var der også roser og lys. Lysene blev tændt af nogle af konfirmanderne, efterhånden, som Morten Sørensen, præsten, nævnte navne på årets døde. Dette foregik efter Mortens prædiken, hvori han fik sat gode ord på det svære ved at miste, men også på den trøst, det er at vide sig i Guds hænder. 

Efter navneoplæsningen spillede Eva "Largo" af Händel og "Om lidt bli'r her stille" af Kim Larsen. 

Menigheden sang "Du, som har tændt millioner af stjerner", inden Fadervor og velsignelsen. "Sidste fællessalme blev "Dejlig er jorden". Kirkegaard - trioen sluttede den smukke gudstjeneste af nede i kirken ved klaveret med lovsangen "Når den sidste sang stille toner ud".

Efter gudstjenesten var der kaffe og hyggesnak i våbenhuset og på kirkebænkene.

Stor tak til Morten, Eva, Jakob, Laura, Leif og Gunhild for en rigtig god aften. Og tak til Inga og Elly for dejlig kringle til kaffen.

 

 

2018 Lysgudstjeneste 14. jan

Fotos fra Egon Jensen

Arkiv

 
 

2018 Fastelavnsfest 11.02.

Fotos fra Inger M Andersen

Arkiv

 
 

2018 Fastelavnsfest 11.02.

Fotos fra Inger M Andersen

Arkiv

 
 

2018 Lysgudstjeneste 14. jan

Fotos fra Egon Jensen

Arkiv