2018 Kartoffelgudstjeneste

En propfyldt kirke dannede rammen for årets kartoffelgudstjeneste, som blev afholdt for 7. gang fredag aften før efterårsferien. 19 børn fra kirkens Kids Band indledte gudstjenesten med at komme gående ind i kirken, mens de sang og klappede til "Nu falmer skoven".  

Efter fællessalmerne "Spænd over os dit himmelsejl " og "Tænk, at livet koster livet", fortalte sognepræst Hanne Kobbelgaard på en fængslende måde historien om "Den heldige kartoffel", som døde i jorden og gav liv til mange kartofler - et billede på Jesu død og opstandelse. Børnene fik mulighed for at "grave" nogle kartofler op, for derefter at tælle, hvor mange en enkelt kartoffel havde givet liv til.

Kirkens KidsBand sang og spillede 3 numre og fik stort bifald. En stor tak til Kids Bandet og dets ledere Eva Kirkegaard og Helle Bramming og til Simon Bramming for hjælp til lyden!

Efter gudstjenesten stod menighedsrådet klar med godt 50 liter suppe til de 100 personer, der mødte op i Kirkehuset. Heldigvis var vejret så godt, at nogle valgte at sætte sig ved de haveborde, som Kids Bandet havde spist ved om eftermiddagen. Der var blevet MEGET trangt inde i Kirkehuset, hvis alle skulle have haft plads derinde!