Tak til Elly Christensen for 38 års virke i Stenderup Menighedsråd, heraf 32 år som formand. Samtidig sidste gudstjeneste i Stenderup med Karl Lund som sognepræst. En præstetavle over kirkens præster gennem kirkens godt 100 årige historie blev afsløret.

Ellys afsked 20.11.2016