Mødedatoer 2018

Tirsdag den 9. jan. kl. 17.00

Visionsmøde 8. feb. kl. 15.00 MR og ansatte

Tirsdag den 20. feb. kl. 15. - 17

Onsdag den 21. marts kl. 16.00 (regnskab 2017)

Onsdag den 18. april kl. 15.00 (budget 2019)

Tirsdag den 15. maj kl. 17.00

Tirsdag den 19. juni kl. 15.00