Konfirmationsforberedelse 17/18

Vedrørende Strejkevarsel

Fredag den 2. Marts er der udsendt strejkevarsel i forbindelse med OK-18 forhandlingerne, som også kan ramme folkekirkens 370 overenskomstansatte sognepræster og de kirkelige handlinger, der under normale omstændigheder skulle være holdt. Jeg skriver kan i kursiv, fordi det på nuværende tidspunkt langt fra er sikkert, at der overhovedet bliver en konflikt. Der er tale om en historisk ny situation, idet folkekirkens præster, der traditionelt har været tjenestemandsansat ikke tidligere har haft mulighed for at strejke. Men i takt med at flere præster bliver overensskomstansat, kan disse nu også blive omfattet af et strejkevarsel på lige fod med lærere, sosu-assistenter og sygeplejesker.

 

Jeg er overenskomstansat og kan i princippet være omfattet af strejken, men indtil videre er der fra præsteforeningens side kun udsendt strejkevarsel for de overenskomstansatte præster og kirkens øvrige personale i Helsingør Stift samt kirkeministeriets departement i København. Så indtil videre vil jeg opfordre alle konfirmandfamilier til at slå koldt vand i blodet. Jeg arbejder fortsat henimod, at jeg selvfølgelig skal konfirmere de unge mennesker den 6. maj kl. 10:00, og som Provst Lilian Høegh-Tyrsted er citeret for i JyskeVestkysten, vil man fra provstiets side i værste fald sørge for, at konfirmationerne bliver gennemført med sognepræst Egil Hvid-Olsen, som også er tilknyttet holdet, og som i øvrigt har været med i planlægningen af konfirmandudflugterne i efteråret og andre større arrangementer.

 

Jeg vil opfordre jer til at følge med i OK-18 i medierne, og ved strejke her i Ribe Stift vil I få nærmere information på denne side, som menighedsrådet er hovedansvarlig for. Hvis I har tvivlsspørgsmål vedrørende en eventuel strejkes betydning for jeres dag, er I altid velkommen til at kontakte mig enten på telefon eller mail.

 

Orienteringsmøde for konfirmander og forældre

Forud for konfirmationen indbydes I til orienteringsmøde i kirken. Det bliver den 20. Marts kl. 19 i Stenderup Kirke. Her vil vi give jer den sidste info og drikke en kop kaffe inden det for alvor går løs, og der vil blive mulighed for at stille de spørgsmål, som I måtte brænde inde med.

 

Ved denne lejlighed skal konfirmanderne sammen med deres forældre være med til at vælge det konfirmandord, som bliver læst højt i forbindelse med selve konfirmationen.

 

Generalprøve og Aarhustur 20. - 21. April

Der har tidligere været tradition for at konfirmanderne kom på tur i foråret. Det skal de selvfølgelig heller ikke snydes for i år. Derfor er Helle, Eva og Morten i fuld gang med at planlægge en fed afslutning på konfirmandforløbet.

 

Sæt derfor kryds i kalenderen den 20.-21. april, hvor vi holder generalprøve, sover i kirken og tager en tur til Aarhus.

 

Både af hensyn til konfirmanden selv og de kammerater, der står ved siden af, er der mødepligt til generalprøven og fredagens øvrige program.

Nedenfor kan I se programmet, som det ser ud foreløbigt. Vi tager forbehold for ændringer og alle tider er cirkatidspunkter.

 

Programmet

Fredag:

16:00-18:00 Konfirmanderne møder i kirken og har generalprøve
18:00-19:00 Aftensmad
19:00-21:00 Aftenhygge
21:00-22:00 Aftenssang i kirken og godnat

 

Lørdag

07:00-08:00 Konfirmander står op gør sig klar til morgenmad
08:00-09:00 Morgenmad
09:00 Afgang til Aarhus
11:00 Ankomst til Aarhus
11:30 Rundvisning i Domkirken og en tur op i tårnet
12:30 Strøgtur - Konfirmanderne sættes på fri fod
14:00-16:00 Povertywalk - rundvisning med en hjemløs
16:30 Afgang fra Aarhus
17:00

Fælles besøg på McDonnalds

19:00 Ankomst Stenderup