Kommende menighedsrådsmøder 2020

Tirsdag den 14. januar kl. 17.00 

Onsdag den 19. feb. kl. 14.00 Kirkesyn

Onsdag den 11. marts kl. 14.30 Regnskab 2019

Onsdag den 22. april kl. 17.00 Budget og kvartalsrapport

Onsdag den 12. maj kl. 19.00 Orienteringsmøde ang, menighedsrådsvalg