Mødedatoer 2. halvår 2019

Tirsdag den 27. aug. kl. 16.30 Kvartalsrapport

Tirsdag den 17. sep. kl. 16.30

Onsdag den 30. okt. kl. 15.00

Onsdag den 20. nov. kl. 15.00