Alle Helgens Gudstjeneste

Søndag den 5. nov. var det Alle Helgens dag,- en søndag, hvor man mindes de mennesker, der er døde og begravede i det seneste år.

Traditionen tro, blev gudstjenesten i Stenderup Kirke holdt som en aftengudstjeneste kl. 19. Rigtig mange mødte op og blev mødt af sagte musik fra orgelet. Efter klokkeringning og bedeslag indledtes gudstjenesten med " Må din vej gå dig i møde" med Laura Kirkegaard som sangsolist akkompagneret af sin bror, Jakob Kirkegaard, på basguitar og sin mor, Eva Kirkegaard, ved klaveret. En meget smuk indledning til en på alle måder stemningsfuld gudstjeneste.

Som altid var der sat lys i et kors, som hver Alle Helgens Søndag tages frem og lægges på trapperne op til alteret. I år var der også sat roser i. På døbefonten var der også roser og lys. Lysene blev tændt af nogle af konfirmanderne, efterhånden, som Morten Sørensen, præsten, nævnte navne på årets døde. Dette foregik efter Mortens prædiken, hvori han fik sat gode ord på det svære ved at miste, men også på den trøst, det er at vide sig i Guds hænder. 

Efter navneoplæsningen spillede Eva "Largo" af Händel og "Om lidt bli'r her stille" af Kim Larsen. 

Menigheden sang "Du, som har tændt millioner af stjerner", inden Fadervor og velsignelsen. "Sidste fællessalme blev "Dejlig er jorden". Kirkegaard - trioen sluttede den smukke gudstjeneste af nede i kirken ved klaveret med lovsangen "Når den sidste sang stille toner ud".

Efter gudstjenesten var der kaffe og hyggesnak i våbenhuset og på kirkebænkene.

Stor tak til Morten, Eva, Jakob, Laura, Leif og Gunhild for en rigtig god aften. Og tak til Inga og Elly for dejlig kringle til kaffen.