Nabogudstjenester juli 2017

I en årrække har der været afholdt 3 NABOGUDSTJENESTER i juli måned. Den tradition ønskede menighedsrådene i det tidligere Ansager Pastorat også at holde ved i år. 

Søndag 9. juli mødtes kirkegængere fra de tre sogne i Skovlund Kirke og den 16. juli tog  Ansager Kirke imod. I går den 23. juli, var det Stenderup Kirke, der stod for tur. Alle tre gudstjenester har været godt besøgt, og kirkegængerne har alle tre steder været budt på kirkekaffe. Sognepræst Trine Taylor stod for gudstjenesterne i Ansager og Skovlund, mens sognepræst Hanne Kobbelgaard tog sig af gudstjenesten i Stenderup

I Stenderup var der barnedåb, og mange fra de tre sogne trodsede regnvejret og mødte op, så kirken var fyldt godt op - 100 kirkegængere, hvilket gav en dejlig følelse af fællesskab og samhørighed trods den administrative "skilsmisse", som de tre sogne har været igennem siden 1. jan. 2017. 

Efter gudstjenesten i  fulgte 50 kirkegængere med over i Kirkehuset til en let brunch. Så der var også fuldt hus! 

Se flere billeder her