Minikonfirmander forår 2019

Børn, der går i 4. kl. 2018 - 2019, vil få tilbud om at gå til minikonfirmandundervisning 12 - 14 gange i foråret 2019. Der vil komme besked ud til de børn/ hjem, det kan være aktuelt for. 

På menighedsrådets vegne

Hanne Kobbelgaard, Helle Bramming og Eva Kirkegaard