Salmevalg

 

Næste gudstjeneste er søndag den 1. juli kl.10.30

Det er en såkaldt lægmandsgudstjeneste, dvs. en gudstjeneste med salmer, læsninger og bønner, men ingen prædiken, da der ikke medvirker en præst.

Denne lægmandsgudstjeneste er tilrettelagt af kirkesanger Gunhild Christensen og gravermehjælper Helle Bramming.

Vi skal synge følgende salmer:

736: Den mørke nat

391: Dit ord, o Gud (mel. J.B. König)

332: På Jerusalem det ny

453: Vort løsen er (mel. Guds søn kom ned fra Himmerig)

67:  Jeg så ham som barn


Salmetekster og melodier findes på:  www.dendanskesalmebogonline.dk