Salmevalg

Søndag den 9. februar 2020 kl. 9.00

Morgensang og andagt - gudstjeneste uden præst

875: Tak, Gud, for denne lyse morgen
    7: Herre Gud! Dit dyre navn og ære
276: Dommer over levende og døde
366: Nogen må våge i verdens nat
370: Menneske din egen magt
864: Må din vej gå dig i møde

Salmetekster og melodier findes på:  www.dendanskesalmebogonline.dk