Om dåb, navngivning, vielse, dødsfald, begravelse, bisættelse ..

HVAD GØR MAN – ved fødsel, dåb, vielse, dødsfald, begravelse, bisættelse.....

Kontakt sognepræsten - præstevakance

Indtil maj har Stenderup sogn ingen fast præst. I tiden indtil maj, skal man kontakte provst Peter Fredensborg ved behov for en præst. Han kan kontaktes på telefonnummer 61369327 eller på mail PHFR@KM.dk.

 

Fra 1.februar 2014 besluttede folketinget, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den registrering, som folkekirken står for  – nemlig registrering af: Fødsler, navneændringer,  begravelser. Det er stadig folkekirken, der står for disse registreringer, men fremover skal borgerne selv digitalt indberette hændelser. Det sker ved hjælp af dit NemID og på www.borger.dk

Fødsel:

Er forældrene gift, skal der ikke foretages noget, da anmeldelsen da sendes automatisk fra jordemoderen/sygehuset til personregisterføreren (her: præsten) i forældrenes bopælssogn.

Navn:

Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Se evt. om navne på http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navn

Navngivning ved dåb:

Her skal der IKKE anvendes navngivning via www.borger.dk.

Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selv dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende.

Navngivning uden dåb:

Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk

Navneændring:

Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk indsendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forældre medsignerer med sit NemID. Ved navneændring er der et ekspeditionsgebyr på kr.500, - beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring på bryllupsdagen - Gratis.

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen. Det sker på www.borger.dk

Vielse/ bryllup:

Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen.

Henvendelse sker til sognepræsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede.

Kirkelig velsignelse:

En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse.Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes.

Dødsfald/Begravelse/Ligbrænding:

Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt efter dødsfaldet anmode om begravelse eller ligbrænding hos begravelsesmyndigheden, som også er personregisterføreren i det sogn, hvor den afdøde boede. Anmodning om begravelse eller ligbrænding foretages på www.borger.dk., og kan, hvis det ønskes, ske gennem bedemand.

For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst. Du kan finde information om, hvad du som efterladt skal gøre, og hvilke muligheder der er i forbindelse med begravelse eller ligbrænding ved at søge under www.kirkeministeriet.dk eller www.folkekirken.dk eller ringe til præsten og graveren.

Attester:

Attester udskrives ikke længere automatisk med mindre, der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest for en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere unden NemID,eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden: www.personregistrering eller kom til præsten/ kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.

Kontaktoplysninger

 • Stenderup Kirke
 • Sognepræst : Vakant 

  Henvendelse til provst Peter Fredensborg

   

   

   

 • Telefon: 61369327
 • Email: phfr@km.dk
 

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre hjemmesiden.

Du kan slette cookies ved at gå ind i indstillingeren for din browser

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies