Links til hjemmesider

Dagens Ord:http://www.folkekirken.dk/aktuelt/dagens-ord/

Alle sogne i Danmark: http://www.sogn.dk/

Stenderup sogn: http://sogn.dk/stenderup-billund/

Stenderup-Krogager: www.stenderupkrogager.com

Ansager - Skovlund: http://www.ansager.info/​

Søg i Bibelen: http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline

Det danske Bibelselskab: http://www.bibelselskabet.dk/

Den danske Salmebog tekst og melodier: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/

Indre Mission i Stenderup: http://www.egonnyt.dk/im

Indre Mission i Danmark: www.indremission.dk

FDF Stenderup: http://www.fdf.dk/st-krogager

Teglgårdshallen: http://www.teglgaardshallen.dk/

Stenderup- Krogager idræt: http://www.sk-if.dk/

Kontaktoplysninger

  • Stenderup Kirke
  • Sognepræst Hanne Kobbelgaard

     

     

  • Telefon: 30318850
  • Email: hkk@km.dk