Medarbejdere på Stenderup Kirkegård

Leif Kruse, graver    tlf. 29 63 85 16

Helle Bramming, gravermedhjælper og graverafløser 

Jens Mikkelsen, gravermedhjælper

----------------------------

Inga Laursen, kirkeværge

---------------------------

Se billeder fra kirkegården under Galleri i bjælken foroven