Stenderup Menighedsråd

Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer og sognepræsten, der er født medlem. Medarbejderrepræsentant Eva Kirkegaard deltager også i menighedsrådsmøderne, som er offentlige. 

 

 

 

 

Matthe van de Water
Formand


Tlf. 61 39 27 17

Water@adr.dk

Henrik Lilleholt Eskesen
Kontaktperson og næstformand


Tlf. 60 48 77 16

henrik@eskesens.dk

Anette Borch Kristensen
Kirkeværge


Tlf. 21 45 94 90

katrinelund@gmail.com

Lene Ladegaard Rigelsen
Kasserer


Tlf. 40 74 49 43

lene@rigelsen.dk

Anna-Lise Dahl Thorstensen
Menigt medlem


Tlf. 20 56 48 47

aldt65@gmail.com

Hanne Kobbelgaard
Sognepræst og sekretær

Krogagergårdvej 27
7200 Grindsted

30 31 88 50

hkk@km.dk

Tina Thomsen
1. suppleant


Tlf. 20 46 56 95

tina.bj.thomsen@gmail.com

Charlotte Larsen
2. suppleant


Tlf. 23 31 99 28

danloularsen@gmail.com

Jytte Burgdorf
3. suppleant


Tlf. 40 35 40 27

jytbur@gmail.com

Kontaktoplysninger

  • Stenderup Kirke
  • Sognepræst Hanne Kobbelgaard

     

     

  • Telefon: 30318850
  • Email: hkk@km.dk