Stenderup Menighedsråd

Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer og sognepræsten, der er født medlem. Medarbejderrepræsentant Eva Kirkegaard deltager også i menighedsrådsmøderne, som er offentlige. 

Den 20. nov. 2019 indtrådte 1. suppleant Ole Hansen i menighedsrådet, da Henrik Lind Jensen ønskede at udtræde af rådet.

Anette Kristensen fortsætter som suppleant og deltager ofte i møderne og påtager sig praktiske opgaver på lige fod med de valgte medlemmer.

 

 

 

Tina Bjerre Thomsen
Formand


Tlf. 20 46 56 95

tina.bj.thomsen@gmail.com

Conny Margrethe Larsen
Kasserer


Tlf. 42 27 13 12

coghbenner@gmail.com

Inger M Andersen
Kontaktperson og sekretær

Nørrevej 35

Tlf. 23 71 00 26

imandersen1946@gmail.com

Inga Lind Laursen
Kirkeværge


Tlf. 22 87 93 61

inga.laust@mvb.net

Ole Hansen
Næstformand


Tlf. 61 33 94 29

ole.hansen@mvb.net

Anette Borch Kristensen
Suppleant


Tlf. 21 45 94 90

katrinelund@gmail.com

Hanne Kobbelgaard
Sognepræst

Krogagergårdvej 27
7200 Grindsted

30 31 88 50

hkk@km.dk

Kontaktoplysninger

  • Stenderup Kirke
  • Sognepræst Hanne Kobbelgaard

     

     

  • Telefon: 30318850
  • Email: hkk@km.dk