Stenderup Menighedsråd

Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer og sognepræsten, der er født medlem. Medarbejderrepræsentant Eva Kirkegaard deltager også i menighedsrådsmøderne, som er offentlige. 

Den 20. nov. 2019 indtrådte 1. suppleant Ole Hansen i menighedsrådet, da Henrik Lind Jensen ønskede at udtræde af rådet.

Anette Kristensen fortsætter som suppleant og deltager ofte i møderne og påtager sig praktiske opgaver på lige fod med de valgte medlemmer.

Menighedsrådet holder et lukket møde, før det offentlige møde. På disse møder kan der drøftes personsager, trivsel og problemstillinger, som ikke er egnet til drøftelse på det offentlige møde.

 

 

Tina Bjerre Thomsen
Formand


Tlf. 20 46 56 95

tina.bj.thomsen@gmail.com

Conny Margrethe Larsen
Kasserer


Tlf. 42 27 13 12

coghbenner@gmail.com

Inger M Andersen
Kontaktperson og sekretær

Nørrevej 35

Tlf. 23 71 00 26

imandersen1946@gmail.com

Inga Lind Laursen
Kirkeværge


Tlf. 22 87 93 61

inga.laust@mvb.net

Ole Hansen
Næstformand


Tlf. 61 33 94 29

ole.hansen@mvb.net

Anette Borch Kristensen
Suppleant


Tlf. 21 45 94 90

katrinelund@gmail.com

Hanne Kobbelgaard
Sognepræst

Krogagergårdvej 27
7200 Grindsted

30 31 88 50

hkk@km.dk