Stenderup Menighedsråd

Menighedsrådet består af 5 medlemmer samt sognepræst Hanne Kobbelgaard og en medarbejderrepræsentant,  p.t. organist Eva Kirkegaard. Hanne Kobbelgaard har barselsorlov fra den 18. sep. 2017. Som vikar for HK er ansat konstitueret sognepræst, Morten Sørensen, Rødekro.

Menighedsrådets 1. og 2. suppleant får tilsendt mødedagsordenen og indgår i mange arbejdsopgaver på lige for med de 5 valgte medlemmer.

 

 

Tina Bjerre Thomsen
Formand


Tlf. 20 46 56 95

tina.bj.thomsen@gmail.com

Conny Margrethe Larsen
Kasserer


Tlf. 42 27 13 12

coghbenner@gmail.com

Inger M Andersen
Kontaktperson og sekretær

Nørrevej 35

Tlf. 23 71 00 26

imandersen1946@gmail.com

Inga Lind Laursen
Næstformand og kirkeværge


Tlf. 22 87 93 61

inga.laust@mvb.net

Henrik Lind Jensen
Menigt medlem


Tlf. 26 83 39 98

swultenborg@os.dk

Ole Hansen
1. suppleant


Tlf. 61 33 94 29

ole.hansen@mvb.net

Anette Borch Kristensen
2. suppleant


Tlf. 21 45 94 90

katrinelund@gmail.com

Hanne Kobbelgaard
Sognepræst

Krogagergårdvej 27
7200 Grindsted

30 31 88 50

hkk@km.dk