Stenderup Menighedsråd

Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer og sognepræsten, der er født medlem samt medarbejderrepræsentant Eva Kirkegaard. 

Menighedsrådets 1. og 2. suppleant får tilsendt mødedagsordenen og indgår i mange arbejdsopgaver på lige fod med de 5 valgte medlemmer.

 

 

Tina Bjerre Thomsen
Formand


Tlf. 20 46 56 95

tina.bj.thomsen@gmail.com

Conny Margrethe Larsen
Kasserer


Tlf. 42 27 13 12

coghbenner@gmail.com

Inger M Andersen
Kontaktperson og sekretær

Nørrevej 35

Tlf. 23 71 00 26

imandersen1946@gmail.com

Inga Lind Laursen
Kirkeværge


Tlf. 22 87 93 61

inga.laust@mvb.net

Henrik Lind Jensen
Næstformand


Tlf. 26 83 39 98

swultenborg@os.dk

Ole Hansen
1. suppleant


Tlf. 61 33 94 29

ole.hansen@mvb.net

Anette Borch Kristensen
2. suppleant


Tlf. 21 45 94 90

katrinelund@gmail.com