Præstestillingen i Stenderup

Efter storpastoratets adskillelse, er der oprettet en ny halvtidsstilling som sognepræst i Stenderup. Derudover yder sognepræsten 25% bistand til Grindsted Sogn og har tillige en forpligtelse som 25% ungdoms- og studenterpræst i Grene provsti. 1. April 2017 blev Hanne Kobbelgaard ansat i stillingen.

 

Sognepræst Hanne Kobbelgaard 

Tlf. nr.: 30 31 88 50

mail: HKK@KM.DK

Træffes ikke mandage