Præstestillingen i Stenderup

Indtil 1. jan. 2017 var Stenderup sogn en del af Ansager pastorat, som ud over Stenderup sogn også omfattede Ansager og Skovlund sogne. Ansager pastorat blev betjent af to præster. Pr. 1. jan. 2017 blev Ansager og Skovlund til ét pastorat med én præst. Stenderup blev et selvstændigt pastorat med en nyoprettet præstestilling og med præsten bosiddende i Stenderup- Krogager. Stenderup sogn er for lille til en fuldtidspræst, så stillingen består af 50 % som sognepræst i Stenderup sogn og 25% bistand til Grindsted Sogn samt en forpligtelse som 25% ungdoms- og studenterpræst i Grene provsti.

1. April 2017 blev Hanne Kobbelgaard ansat i stillingen.

 

Sognepræst Hanne Kobbelgaard 

Tlf. nr.: 30 31 88 50

mail: HKK@KM.DK

Træffes ikke mandage